miércoles, 25 de enero de 2012

Avaliación da escritura.

Á hora de avaliar as composicións escritas do alumnado é preciso diferenciar certos aspectos que, aínda interrelacionados entre sí, supoñen diferentes dimensións do proceso escritor. Saber diferenciar cada dimensión determina o tipo de dificultade que o alumno/a pode presentar e o que hai que facer para axudarlle a superala.
O documento que presentamos está directamente relacionado coa competencia lingüística e consiste nunha síntese de ideas acerca dos criterios e ítems que debemos ter en conta cando valoremos as produccións dos nosos alumnos/as.
Esperamos que vos sexa útil.


Éste é o enlace para o documento en pdf, aquí.